Privacy Statement asap beheer bv en alle dochters

Privacyverklaring A.S.A.P Beheer B.V. met zijn 100 % deelnemingen hier te noemen, G Hoogendijk Automaterialen BV. /Hoogendijk Full Service Car Center BV/ ASAP BV , hierna te vernoemen als ASAP Beheer BV

 

 

ASAP Beheer BV respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Deze privacyverklaring stelt u op de hoogte hoe ASAP Beheer BV omgaat met uw persoonsgegevens. De privacyverklaring is geldig voor alle activiteiten en voor alle websites in beheer van

ASAP Beheer BV. Heeft u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen, neem dan contact met ons op.

Wat staat er in deze verklaring?

 1. Hoe waarborgen wij uw privacy?
 2. Veiligheid van uw persoonsgegevens
 3. Waarom leggen we gegevens vast?
 4. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 5. Papieren gegevens
 6. Verwerkersovereenkomsten
 7. Wat zijn uw rechten?
 8. Machtiging
 9. Privacy van minderjarigen
 10. Verwijzingen naar andere websites
 11. Cookies
 12. Wijzigingen privacyverklaring
 1. Hoe waarborgen wij uw privacy?

Alle medewerkers van ASAP Beheer BV zijn contractueel gebonden aan geheimhouding. Ook tekent elke medewerker het privacy- en informatieveiligheidsprotocol van

ASAP Beheer BV.

ASAP Beheer BV houdt zich uiteraard aan de wettelijke richtlijnen zoals ingesteld via de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

ASAP Beheer BV zal nooit persoonsgegevens verkopen/verhuren/weggeven aan derden. Bedrijven die we inschakelen om ons te helpen, hebben altijd een verwerkersovereenkomst met

ASAP Beheer BV waarin de privacy en veiligheid van persoonsgegevens worden gegarandeerd.

 1. Veiligheid van uw persoonsgegevens

ASAP Beheer BV zal alles in het werk stellen om de beveiliging van uw persoonsgegevens optimaal te garanderen.

ASAP Beheer BV heeft de juiste technische, organisatorische en administratieve maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. De toegang tot persoonsgegevens zijn alleen via persoonlijke inlognamen met wachtwoorden toegewezen aan bevoegde personen in onze organisatie.

Wanneer u telefonisch contact opneemt met

ASAP Beheer BV voor het laten aanpassen van uw gegevens, kan de

ASAP Beheer BV medewerker die uw telefoontje beantwoordt naam- en adresgegevens opzoeken in ons CRM-systeem om via die weg de gewenste aanpassingen te doen. Op die manier zijn we er zeker dat we u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

 1. Waarom leggen we gegevens vast?

Voor administratieve redenen,  om contact te kunnen onderhouden met onze klanten  en om ondersteuning te verlenen aan onze klanten, hebben we persoonlijke gegevens nodig. Dat zijn gegevens gerelateerd aan uw naam of persoonlijke identiteit, adres, e-mail, telefoonnummer en organisatie. We hebben die gegevens vastgelegd in ons CRM-systeem en onze administratie.

Niet-persoonsgegevens over het gebruik van de websites en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit, legt ASAP Beheer BV vast om onder meer te kunnen analyseren hoe bezoekers de websites van ASAP Beheer BV gebruiken. Doel daarvan is dat we zowel de website kunnen verbeteren als een zinvolle website-ervaring kunnen bieden.

 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

In verband met mogelijke administratieve acties worden gepersonaliseerde gegevens van relaties die niet meer actief zijn bij

ASAP Beheer BV, een bepaalde periode bewaard. Na die termijn worden uw gegevens als inactief gemarkeerd en geanonimiseerd. De bewaartermijn van relaties die geen gebruik meer maken van producten of diensten van

ASAP Beheer BV is maximaal 2 jaar.

 1. Papieren gegevens

Persoonsgegevens die wij op papier ontvangen of per e-mail krijgen worden altijd binnen enkele dagen gedigitaliseerd en opgeslagen in ons CRM-systeem en worden daarna direct vernietigd.

 1. Verwerkersovereenkomsten

De gegevens van relaties van ASAP Beheer BV worden (indien nodig) op beveiligde wijze doorgegeven aan bedrijven die het mogelijk maken om onze software te kunnen ontwikkelen en ons bedrijfsproces te ondersteunen. Met elke leverancier is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Gegevens worden alleen in Europa opgeslagen. Adresbestanden die leveranciers nodig hebben om een opdracht van ASAP Beheer BV uit te voeren, worden vernietigd zodra ze niet meer nodig zijn. Doorgaans is dat binnen twee tot vier weken.

 

 

 1. Wat zijn uw rechten?

U heeft vanuit de AVG verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Elk verzoek handelen we binnen vier weken af. Dat kan per e-mail op boekhouding@hoogendijkautomaterialen.nl of telefonisch  van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer 010 4712871.

Heeft u een klacht aangaande uw rechten of de wijze waarop ASAP Beheer BV met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u uiteraard terecht bij ASAP Beheer BV en daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op correctie. U heeft het recht om gegevens over uzelf die bij ons worden bewaard, te laten aanpassen.

Recht op inzage. U kunt  vragen om een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons worden bewaard.

Als inderdaad blijkt dat er gegevens van u bij ons zijn opgeslagen en we hebben vastgesteld dat de gegevens zijn opgevraagd door degene van wie ze zijn, maken we een rapportage op papier waarop uw  gegevens staan. De rapportage wordt per post verstuurd, via normale verzending en op eigen risico , indien gewenst aangetekend ( kosten voor ontvanger) Wij versturen nooit persoonlijke gegevens per e-mail.

Recht op verzet. U heeft zelf de regie over hoe wij met elkaar contact hebben door uw wensen aan te geven.

We hebben contact zoals u dat wenst, bijvoorbeeld  wel of geen post, wel of geen nieuwsbrief, etc. Voor administratieve redenen (bijvoorbeeld als er een onduidelijkheid is) kunnen we altijd wel contact opnemen.

Recht op beperking. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te blokkeren. Dan blijven ze opgeslagen maar wordt er niets mee gedaan.

Recht op vergetelheid. U heeft  het recht om alle persoonsgegevens over u uit ons bestand te laten verwijderen. Het kan zijn dat we daarna gegevens anoniem bewaren voor statistische doeleinden. Die gegevens zijn op geen enkele wijze meer in verband te brengen met persoonsgegevens.

Recht op overdraagbaarheid.  U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie.

 1. Machtiging

Wanneer  u een machtiging afgeeft om uw facturen automatisch te incasseren, dan sturen wij altijd een bevestiging met alle benodigde gegevens. Hiermee voldoen we maximaal aan de eisen van de banken. Een machtiging wordt vanwege kostenbesparing bij voorkeur per e-mail verstuurd. Als wij geen e-mailadres krijgen of als u de bevestiging per post wil, sturen we de bevestiging uiteraard per post.

Een machtiging opzeggen kan via het daarvoor bestemde formulier dat u bij ondertekening van de machtiging van ons heeft gekregen.

 1. Privacy van minderjarigen

ASAP Beheer BV stelt alles in het werk om de privacy van minderjarigen te beschermen. Binnen de websites van ASAP Beheer BV vallen ook zij onder het reguliere privacy beleid. Waar mogelijk (indien leeftijd bij ons bekend is) of op verzoek verwijderen we gegevens van minderjaren uit ons bestand.

 1. Verwijzingen naar andere websites

De websites en het informatiemateriaal van ASAP Beheer BV kunnen verwijzingen bevatten naar websites van derden. De privacyverklaring heeft geen betrekking op deze websites.

ASAP Beheer BV zal alles doen om alleen verwijzingen op te nemen naar websites waar een deugdelijk privacy beleid is, maar kan niet garanderen dat dit altijd opgaat. Er worden geen persoonsgegevens verstuurd naar andere websites.

 1. Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet, wanneer u deze website bezoekt. Een cookie kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-identificatie code, die de website gebruikt om de pagina’s die u bezoekt te traceren.

ASAP Beheer BV maakt op haar website gebruik van cookies met de volgende drie doelen:

Functioneel: om het inloggen op en navigeren door de website mogelijk te maken. Ook wanneer u een pagina via sociale media deelt, wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie. De informatie die in deze cookie wordt vastgelegd, wordt niet aan derden verstrekt. Deze wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen.

Personalisatie / optimalisatie: om op basis van surfgedrag relevante pagina’s te tonen.

ASAP Beheer BV gebruikt ook cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, zo kan de website zo optimaal mogelijk worden ingericht. Deze cookie wordt bij bezoek aan een website van ASAP Beheer BV geplaatst op de browser van de bezoeker en krijgt een uniek nummer mee. Dit nummer kan worden herkend waardoor ASAP Beheer BV passende informatie kan tonen op de website waar de gebruiker zich op dat moment bevindt. De informatie die in deze cookie wordt vastgelegd, wordt niet aan derden verstrekt. Deze wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen.

Analyse: om het gebruik van de website te meten en analyseren. Voorbeeld: meten van aantal bezoekers van een pagina. Deze informatie is altijd anoniem, dus welke pagina u bezoekt is niet herleidbaar. De website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. Google Analytics maakt gebruik van cookies die informatie verzamelen over jouw gebruik van de website (met inbegrip van IP-adres). Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om te rapporteren over de website-activiteit aan website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen.

Cookie-instellingen aanpassen en cookies verwijderen:

Als u niet wilt dat ASAP Beheer BV cookies plaatst op uw apparaat, kunt u gebruik van cookies ook weigeren via de instellingen of opties van uw browser. U moet de instellingen van elke browser en elke computer afzonderlijk aanpassen. Cookies verwijderen kan ook via de browser.

 1. Wijzigingen privacyverklaring

ASAP Beheer BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst op onze website.

A Swart.

A.S.A.P Beheer B.V.

V Beethovensingel 134

3133 EA Vlaardingen

010.4712871